• Предложение


    С цел опазване на общинското имущество и опазване на съоръженията за забавления и игра на детската площадка, предлагам в тъмната част на денонощието тя да се заключва.

Latest comments

No comments